Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2013

11:40
6354 c491

October 29 2013

18:40
2977 a45f
18:39
                        
                          Jest mi mdło
                        boli mnie głowa
                       zeschły mi wargi
                        to żaden wiersz
                        po prostu chcę
                         żebyś wróciła
— Szymanowicz (1966)
18:37
18:34
4184 8066
Reposted fromShini Shini viaszlugtime szlugtime
18:33

Rok temu o tej porze też było chujowo.

18:33
Ona wciąż Cię kocha. To jasne jak słońce. Wystarczy na nią spojrzeć. Nigdy nie patrzyła na mnie tak, jak patrzyła na Ciebie. Powinieneś o tym wiedzieć. 
— "Wciąż ją kocham"
18:32
5084 bfd7
Reposted fromfsjhdsjv fsjhdsjv viaszlugtime szlugtime
18:32
0022 b627
Reposted fromgruubas gruubas viaszlugtime szlugtime
18:31
2131 b4f3
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viaszlugtime szlugtime
18:25
tak dawno nie być w miejscu, w którym tak bardzo lubiło się bywać... przykre. życie to ciągłe pasmo niespodzianek i zmian - na lepsze? nie zawsze. życie, nauczyło mnie wiele, choć wcale tak wiele nie przeżyłam. zauważyłam w sobie zmianę, ogromną. tak bardzo chciałam przestać być dziecinna, udało się, lecz wciąż oglądam bajki Disneya. wiem jedno, jeśli masz marzenia i mocno pragniesz by się spełniły, uda się. mnie się udało.

-M.

May 28 2013

14:20
7402 ed3d
Reposted fromsoph soph viaTangledUp TangledUp
14:18
8359 14c9
Reposted fromjustlena justlena viadobby dobby
14:05
0545 17f2
Reposted frommskateee mskateee viadobby dobby
14:05
8357 eefa
Reposted fromnexxt nexxt viadobby dobby
14:03
Coś we mnie kocha coś w Tobie.
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viadobby dobby
14:02
Reposted fromToshi Toshi viaEvowe Evowe
14:01
8446 cea0 500
13:56
3199 eb6d
Reposted fromsephez sephez vianiedopowiedzenia niedopowiedzenia
13:56
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl